Kontakt
Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice
  Cabajská 10
  949 01   Nitra
  tel.: +421 918398800
  +421917733346
 
  Kontaktná osoba:
  Ing. Ladislav Moravčík
  Predseda Predstavenstva ZPSK
  facebook: Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice
 Newsletter
krátky popis banneru
7/10
 Udalosti
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Konferencia ZPSK o výsledkoch pestovania kukurice za rok 2023 konanej dňa 17.4.2024 v Mojmírovciach

  • Pridané: 07.06.2024   |   3 čítaní / zobrazení

Kukurica, úroda v roku 2023

Pestovanie kukurice na zrno zaznamenalo výrazný pokles zasiatych hektárov, medzi rokom 2021-2023.

Rok 2021- výmera pestovanej kukurice na zrno bola 20 3165 ha, úroda z jedného ha predstavovala 7,86 tony, celková úroda bola 1600 000 ton. Priemerný vývoz kukurice do zahraničia za posledných 5 rokov bolo 460 000 ton ročne.

Rok 2022 – výmera pestovanej kukurice bola 176 000 ha , z toho sa pozberalo 158 700 ha, úroda z jedného ha bola 4,3 tony, celková úroda bola 683 700 ton. Táto úroda bola najnižšia za posledných 15 rokov.

Rok 2023- výmera zasiatej plochy kukurice na zrno bola 141 000 ha. Zberaná plocha podľa Definitívnych údajov o úrode poľnohospodárskych plodín za rok 2023 vydaných Štatistickým úradom SR k 31.3.2024 bola 138 448 ha, s úrodou z 1 ha 7,99 tony. Celková úroda bola 1105 659,5 tony. Rozdiel pestovanej kukurice na zrno medzi rokmi 2021-2023 je 64 717 ha.

Úroda podľa krajov

Bratislavský kraj zberaných 11246 ha- úroda 6,25 tony/ha-úroda celkom 70336 t

Trnavský kraj                          37726 ha              7,87tony/ha                         296 917t

Trenčiansky kraj                       4489 ha              7,51 tony/ha                          33 714t

Nitriansky kraj                         61 853ha             8,12 tony/ha                        502 463t

Žilinský kraj                                    208ha             8,27 tony/ha                           1723 t

Banská B.                                     5156ha             8,24 tony/ha                          42 477t

Prešovský kraj                             1881ha              7,86 tony/ha                         14785t

Košický kraj                               15 888 ha             9,2 tony/ha                        143 242t

Kraj Nitriansky a Trnavský spolu pestovali kukuricu na 100 000 ha.

Najvyššie úrody dosiahli okresy- Michalovce 10,51 tony/ha

                                                            Vranov nad Topľou 10 ton/ha

                                                            Rimavská Sobota 9 ton/ha

Celý Nitriansky kraj , všetky okresy mali úrodu nad 8 ton/ha

Trnavský kraj , všetky okresy nad 7,6 tony/ha, z toho okres Trnava 8,63 tony/ha

Okres Dunajská Streda 7,75 tony/ha, najnižšie úrody sa pohybovali okolo 7 ton/ha

Najväčší pestovatelia zrnovej kukurice sú :

Nové Zámky plocha 16544 ha- úroda 8,12 tony/ha

Dunajská Streda        15321 ha-úroda 7,75 tony/ha

Komárno                     14150 ha-úroda 8,05 tony/ha

Levice                           10195ha-úroda 8,04 tony/ha

Galanta                         9694ha-úroda 7,41 tony/ha

Šaľa                                7270ha-úroda 8,06 tony/ha

Nitra                              7911ha -úroda  8,14 tony/ha

Michalovce                   5234ha-úroda 10,55 tony/ha

Trebišov                         4900ha-úroda 8,85tony/ha  

Rimavská Sobota +Košice +Vranov nad Topľou spolu 7000 ha a priemerná úroda 9 ton/ha. 

Najväčší pestovatelia silážnej kukurice : 

Nové Zámky           3983ha-úroda 35,07 tony/ha

Dunajská Streda     3600ha             29,45 tony/ha

Trnava                       2726ha             33,3 tony/ha

Komárno                   2261ha             25,20 tony/ha

Rimavská Sobota     2031ha              38,32 tony/ha

Košice                        1300ha              41,73 tony/ha 

Silážne kukurice spolu SR  63 200 ha, celková úroda 1987 000 ton a z jedného ha je úroda 31,45 ton.

Rozhodujúci vplyv na úrody jednotlivých krajov a tým aj ich okresov mal priebeh počasia v rozhodujúcich mesiacoch jún, júl, ked prebiehalo nasadenie klasov a ich opelenie a na hmotnosť zrna pozitívne vplývali augustové zrážky.

Podľa integrovaného systému pre sledovanie bola intenzita sucha nasledovná

Obrázok č. 1 z 18.6.2023    stav pôdy bez rizika sucha na celom Slovensku

Obrázok č.2 z 25.6.2023     stav bez rizika sucha