Kontakt
Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice
  Cabajská 10
  949 01   Nitra
  tel.: +421 918398800
  +421917733346
 
  Kontaktná osoba:
  Ing. Ladislav Moravčík
  Predseda Predstavenstva ZPSK
 Newsletter
krátky popis banneru
 Novinky
Extrémne sucho na poliach

ZPSK zorganizovalo stretnutie, kde sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Kováč a generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Pavol Štec. zobraziť viac...


Výzva na predkladanie žiadostí - ZELENÁ NAFTA 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2022) PPA zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.103618 zobraziť viac...


Info pre pestovateľov osivovej kukurice

Vyšla výzva Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022, opatrenie 4.Investície do hmotného majetku: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - špec. rastlinná výroba a živočíšna výroba - podopatrenie 4.1. Zoznam plodín špec. rastlinnej výroby zobraziť viac...


Deň poľa kukurice a jesenných prác Deň poľa kukurice a jesenných prác

7.10.2021 sa bude konať Deň poľa kukurice a jesenných prác v Čaklove v okrese Vranov nad Topľou. ZPSK sa podujatia zúčastňuje ako spoluorganizátor.


Deň poľa kukurice

6.10.2021 sa bude konať Deň poľa kukurice v Rimavských Jánovciach neďaleko Rimavskej Soboty. Podujatie organizuje spoločnosť Limagrain


22.9.2021 Deň poľa kukurice a slnečnice SAGROP, Šaľa22.9.2021 Deň poľa kukurice a slnečnice SAGROP, Šaľa

Dňa 22.9.2021 organizuje Sagrop, spol. s r.o. Šaľa, v katastri obce Šaľa-Veča Deň poľa kukurice a slnečnice Sagrop, spol. s.r.o. je členom ZPSK. zobraziť viac...


Kukuričný deň poľa 22.9.2021 Liptovský Mikuláš (KWS, LEMKEN)Kukuričný deň poľa 22.9.2021 Liptovský Mikuláš (KWS, LEMKEN)

22.9.2021 sa uskutoční deň poľa venovaný kukurici, ktorý pripravili v spolupráci so podnikom AGRO RACIO s.r.o. spoločnosti KWS Semena, s. r. o. a LEMKEN SLOVAKIA s. r. o. KWS Semena, s.r.o. je členom ZPSK. zobraziť viac...


Deň poľa kukurice 21.9.2021, Komoča

21.9.2021 organizuje PD Komoča v spolupráci s osivárskymi firmami Deň poľa kukurice. PD Komoča je členom ZPSK. zobraziť viac...


Kukuričný deň poľa 21.9.2021 Zalužice (KWS, LEMKEN)Kukuričný deň poľa 21.9.2021 Zalužice (KWS, LEMKEN)

21.9.2021 sa uskutoční deň poľa venovaný silážnej kukurici, ktorý pripravili v spolupráci so podnikom SHR Juraj Hospodár spoločnosti KWS Semena, s. r. o. a LEMKEN SLOVAKIA s. r. o. KWS Semena, s.r.o. je členom ZPSK. zobraziť viac...


Kukuričný deň poľa 17.9.2021 Smižany (KWS)Kukuričný deň poľa 17.9.2021 Smižany (KWS)

17.9.2021 sa uskutoční deň poľa venovaný silážnej kukurici, ktorý pripravili v spolupráci so podnikom PD Čingov spoločnosti KWS Semena, s.r.o. a FEED LAB s.r.o. KWS Semena, s.r.o. je členom ZPSK. zobraziť viac...


Kukuričný deň poľa 14.9.2021 Kozárovce (ADAMA, KWS, LEMKEN)Kukuričný deň poľa 14.9.2021 Kozárovce (ADAMA, KWS, LEMKEN)

14.9.2021 sa uskutoční deň poľa venovaný silážnej kukurici, ktorý pripravili v spolupráci so podnikom PD Kozárovce spoločnosti KWS Semena, s.r.o. a LEMKEN SLOVAKIA s.r.o. a ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o. KWS Semena, s.r.o. je členom ZPSK. zobraziť viac...


Kukuričný deň poľa 10.9.2021, Kočín (KWS, LEMKEN)Kukuričný deň poľa 10.9.2021, Kočín (KWS, LEMKEN)

10.9.2021 sa uskutoční deň poľa venovaný silážnej kukurici, ktorý pripravili v spolupráci so podnikom PVOD Kočín spoločnosti KWS Semena, s.r.o. a LEMKEN SLOVAKIA s.r.o. KWS Semena, s.r.o. je členom ZPSK. zobraziť viac...


Kukuričný deň poľa 09.9.2021, Bátka (KWS, LEMKEN)Kukuričný deň poľa 09.9.2021, Bátka (KWS, LEMKEN)

9.9.2021 sa uskutoční deň poľa venovaný silážnej kukurici, ktorý pripravili v spolupráci so podnikom AGROBAN, s.r.o., Bátka spoločnosti KWS Semena, s. r. o. a LEMKEN SLOVAKIA s. r. o. KWS Semena, s.r.o. je členom ZPSK. zobraziť viac...

 Udalosti
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice (ZPSK)

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice (ZPSK)

člen Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Myšlienka vytvorenia spoločného Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice vznikla z iniciatívy najvýznamnejších prvovýrobcov a spracovateľov kukurice na Slovensku v spolupráci s MP SR práve pre významné postavenie kukurice v slovenskom poľnohospodárskom a spracovateľskom priemysle.

Založenie ZPSK : Zväz je dobrovoľná nezisková organizácia založená v zmysle Zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov za účelom prehlbovania vzájomnej pomoci a spolupráce, ako aj podpory svojich členov. Zakladajúce valné zhromaždenie za účasti 43 podnikateľských subjektov sa uskutočnilo 27. apríla 2000 v Poľnohospodárskom družstve Sokolce. Zväz je právnická osoba nezapisujúca sa do Obchodného registra. Stanovy Zväzu sú zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS / 1-900/90 - 16903.

Poslaním zväzu je aktívna účasť na vytváraní vhodných podnikateľských podmienok pre všetkých členov Zväzu.
zobraziť celý článok...

Deň poľa kukurice v AGRO Divízia Selice

Deň poľa kukurice v AGRO Divízia Selice

Dňa 9.10.2014 sa konal 7 ročník Dňa poľa kukurice na pôde člena ZPSK v AGRO Divízia Selice.Podujetie organizoval AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR , spoločnosť Profi Press SK,s.r.o. - vydavateľ týždenníka Roľnícke Noviny, ZPSK a poľnohospodársky podnik AGRO Divízia Selice.
zobraziť celý článok...